=> Thời gian chuyển Server: 18h00 10/03/2017 - 18h00 12/03/2017

Chú ý: Phải đọc hết lượt rồi mới tiến hành chuyển server theo từng bước.
- Do chênh lệch số lần reset, các bạn bên cụm Hoàng Kim được tặng 1 lần Relifes và 100 lần Reset.
- Để chuyển được sang cụm Hoàng Kim
,
các bạn bên Chấn Long làm theo các bước sau:

* Bước 1:
- Lập một tài khoản mới bên cụm Hoàng Kim
. Link đăng ký: http://hoangkim.mu-huyetlong.com
- Tạo nhân vật mới với tên bất kỳ. Đó sẽ là tên NV mới và tên TK mới của bạn sau này.

* Bước 2:
- Vào máy chủ Chấn Long sắp xếp đồ có giá trị vào túi đồ của nhân vật chính
- Nếu nhiều đồ, không đủ chỗ hãy tạo TK mới và NV mới ở Chấn Long để chuyển bớt đồ sang.
- Thùng đồ chung sẽ không được chuyển đi
* Bước 3:
- Thoát game trước khi chuyển
* Bước 4 (bước cuối):
- Click vào link sau đây để thực hiện chuyển server:
http://chuyensv.mu-huyetlong.com

* Lưu ý:
1. Khi đang chuyển server tuyệt đối không click nút quay lại. Thao tác sai BQT không giải quyết.
2.
Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 lần, 1 nhân vật.
3. Chuyển server Thành Công, TK ở máy chủ Chấn Long sẽ bị khóa vĩnh viễn.